Länkar till intressanta webbsidor
Rekommendationer och exempel på passivhus
BOVERKET Huvudsida
BOVERKET Energikrav från 2012.
Energiberäkning  
Solceller
Ventilationssystem