Senast uppdaterad 2018-11-01

 

Maj månad i år var en rekordmånad. Solcellerna producerade 1295 kWh.
Av detta levererade vi till Skellefteå Kraft 1107 kWh.
Det var hela 28% mer än i maj föregående år.

Vi lägger ut diagram varje månad.