Senast uppdaterad 2021-01-01

 

5/9 2019 kopplade vi på ytterligare 6,3 kW och har därmed 15,5 kW totalt installerat. Årspoduktionen ligger nu på drygt 12 000 kWh
År 2020 har vi sålt lite mer överskottsel än vad vi totalt köper.

Vi lägger ut diagram varje månad.