Senast uppdaterad 2023-01-05

 

Det gångna året producerade våra solceller 13,8 MWh, en 10%-ig ökning från 2021
Anläggning har hittills producerat 74,8 MWh.

Vi lägger ut diagram varje månad.