Senast uppdaterad 2022-11-01

 

5/9 2019 kopplade vi på ytterligare 6,3 kW och har därmed 15,5 kW totalt installerat.
Vår anläggning har hittills producerat 74,5 MWh.

Vi lägger ut diagram varje månad.