Senast uppdaterad 2022-09-01

 

5/9 2019 kopplade vi på ytterligare 6,3 kW och har därmed 15,5 kW totalt installerat. Årspoduktionen för 2021 har varit 11 550 kWh
Vår anläggning har hittills producerat 72,8 MWh.

Vi lägger ut diagram varje månad.