Senast uppdaterad 2021-05-01

 

5/9 2019 kopplade vi på ytterligare 6,3 kW och har därmed 15,5 kW totalt installerat. Årspoduktionen ligger nu på drygt 12 000 kWh
År 2020 har vi sålt lite mer överskottsel än vad vi totalt köper. Vår anläggning har nu producerat drygt 52 000 kWh.

Vi lägger ut diagram varje månad.